Értesüljön a legújabb pályázatokról,
iratkozzon fel hírlevelünkre:

Energiahatékonysági pályázatok III. Nyílászárócsere program!

Megjelent az energiahatékonysági pályázatok harmadik eleme, a nyílászárócsere program.

Pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napon (október 29.) 2014. november 05. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

Támogatható tevékenységek köre:

  • Lakások külső nyílászáróinak szükségszerű cseréje abban az esetben támogatható, ha a fejlesztés során beépített nyílászárók megfelelnek a TNM rendelet szerinti költségoptimalizált követelmény szint előírásoknak. A lakások külső nyílászáróinak cseréje esetében a megfelelő légcsere biztosítására a nyílászárókba épített önszabályozó szellőző elemek beépítése kötelező, támogatott költség. Csak fűtött terek nyílászáró cseréjére adható állami támogatás.
  • A támogatható épületek nyári hő védelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével, melyet az adott homlokzati oldalon, egységes módon fel kell szerelni. Támogatható minden olyan beavatkozás, mely az épület nyári, szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne. Csak az első ponttal együttesen végezhető ez a beruházási elem, de nem kötelező jelleggel.

Nem nyújtható be pályázat a meglévő lakás bővítésével, átalakításával és átépítésével kapcsolatos beruházásokra.

A pályázati űrlaphoz szükséges, a következő mellékletek csatolása:

  • A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja.
  • Bankszámla igazolás (a Pályázó bankszámlájának azonosítására, lehet a bankszámlaszerződés, a banktól kért igazolás, vagy bankszámla kivonat, de kötelezően tartalmaznia kell: a Pályázó nevét és 24 jegyű bankszámlaszámát, a pályázói űrlappal összhangban).
  • A beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db- a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik- közüzemi számlát (víz-, villany-, gázszámla), mely a fogyasztást igazolja.

Az energetikai tanúsítás (számítás) és szakvélemény alapján töltendő ki:

  • 2 db, a meglévő és a tervezett állapotra szóló energetikai tanúsítás (számítás).

A Pályázónál maradó, a Pályázó nevére és a beruházás címére szóló, cégszerűen aláírt, teljes körű (a kivitelezői) árajánlat alapján töltendő ki:

  • 1 db, a teljes támogatott beruházást magában foglaló mindkét fél által aláírt vállalkozóval kötött vállalkozói/kivitelezői szerződés és a mellékletét képező tételes (anyag ár, munkadíj) költségvetés.

Tanúsítást (számítást) a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu) névjegyzékébe felvett tanúsítói jogosultsággal rendelkezők végezhetik.

A rendelkezésre álló keretösszeg 1.100.000.000 forint. A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek, szakértői díjak) 40%-a lehet, azzal a kitétellel, hogy:

  • nyílászárócsere esetén a pályázatonként adható támogatás legfeljebb bruttó 450.000 forint,
  • az épületek nyári hő védelmének javítását célzó, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárócsere esetén a pályázatonként adható támogatás legfeljebb bruttó 520.000 forint.

A támogatás formája vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozási támogatás (utófinanszírozott), amely pályázatonként egy lakásra igényelhető.

A Kedvezményezettnek a támogatott beruházást legkésőbb 2015. április 30-ig meg kell valósítania, a megvalósulást követő 14 napon belül, de legkésőbb 2015. május 15. napjáig a lehívást be kell nyújtani a pályázati portálon keresztül.

A pályázati forrásból támogatást kaphatnak, azon magánszemélyek, akik a pályázattal kapcsolatos lakóépület tulajdonosai. Nem jogosult pályázni az a magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcímmel, ideiglenes tartózkodási lakhellyel). A pályázat benyújtását megelőző 5 évben energetikai beruházást támogató pályázaton a beruházás helyeként megjelölt ingatlan vonatkozásában támogatásban részesült a pályázattal érintett munkák (nyílászárócsere) vonatkozásában.

A pályázat kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (https://zbr-nyilaszarocsere.hu/) keresztül nyújtható be. A pályázatot az a természetes személy nyújthatja be, aki a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) ügyfélkapus és a pályázati portálon regisztrációval rendelkezik és, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló lakás valamelyik tulajdonosa.

A benyújtott pályázatnál hiánypótlásra lehetőség nincs!

Mivel a pályázat benyújtása nem papír alapon történik, hanem elektronikus úton, így a pályázat elkészítésével kapcsolatosan segítséget a pécsi NQS Consulting Kft. csak abban az esetben tud nyújtani, ha az ügyfélkapus regisztrációt követően Ön befárad irodánkba személyesen, a szükséges dokumentumokkal.

Kérdés esetén kérjük, keressen minket a feltüntetett elérhetőségeinken.