Értesüljön a legújabb pályázatokról,
iratkozzon fel hírlevelünkre:

Otthon Melege Program - Társasházak

A pályázat keretén belül kizárólag az 1946. után épült, de 2006. december. 31. napjáig kiadott építési engedély alapján épült házközponti fűtéssel, távfűtéssel, illetve a lakásonként egyedi fűtéssel rendelkező minimum 4, de maximum 60 lakással rendelkező  lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek támogatást. A beruházást követően legalább két minősítési osztállyal kell javulnia az épület/épületrész besorolásának. Amennyiben a beruházást megelőzően nem éri el az épület/épületrész a C minősítésű besorolást, a beruházást követően legalább a C minősítésű osztályba sorolhatóvá kell vállalnia.

Pályázó szervezetek köre:

 • 692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek - Társasházak
 • 593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek - Lakásszövetkezetek

Az állami támogatás aránya:

 • 750 forint minden megtakarított CO2 Kg/év, homlokzati nyílászárók cseréjét és homlokzatok/záró födémek hőszigetelését is megvalósító beruházások esetén,
 • 950 forint minden megtakarított CO2 Kg/év, megújuló energiahasznosítást elősegítő beruházások esetén,
 • 450 forint minden megtakarított CO2 Kg/év, a fentiekbe nem tartozó beruházások esetén.

Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóépületek lakásonkénti kondenzációs gázkazán cseréjéhez további 150 000 forint támogatás adható lakásonként. A pályázattal elnyerhető támogatás azonban nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-át.

Komplex felújítást célzó, energia megtakarítást eredményező beruházások támogathatóak.

Nem elszámolható költségek köre:

 • Az épületbővítésekkel, átalakításokkal, átépítésekkel kapcsolatos beruházások;
 • Azon költségek, melyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a pályázati cél megvalósításával és nem szolgálnak energia megtakarítást.

A pályázatot kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül lehet benyújtani, 2015. március. 9. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. A pályázókat pályázati díj nem terheli.

Pályázati dokumentumok:

 • Pályázati adatlap
 • Csatolmányok
  • Az épület kiinduló állapotára vonatkozó hitelesített energetikai tanúsítvány,
  • A beruházás megvalósulását követő tervezett állapotot rögzítő nem hitelesített elő- tanúsítvány,
  • Reális fejlesztési javaslatok ismertetése,
  • Megvalósítási műszaki leírás,
  • A pályázattal érintett lakóingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapja,
  • Hitelesített minta szerinti közgyűlési határozat,
  • A tervezett kivitelezési munkákat tartalmazó előzetes költségvetés,
  • Hitelígérvény,
  • Statikai nyilatkozat a fejlesztés előtti állapotra és a tervezett fejlesztési állapotra vonatkozóan,
  • Dilatációt feltüntető alaprajz vagy térkép, amennyiben a pályázat dilatációval határolt épületrész fejlesztésére vonatkozik,
  • Primer energiaszolgáltatói vélemény, a megújuló energiafelhasználás kialakítása és növelése esetén.
 • Nyilatkozat adatlap

A beruházást a Kedvezményezettnek, a Támogatási Szerződés átvételét követő 2 éven belül meg kell valósítania. A támogatás az elszámolási dokumentáció elfogadását követő finanszírozással, a beruházás teljes megvalósulását követően kerül kifizetésre. A vissza nem térítendő állami támogatás 2 részletben kerül folyósításra: 95% egy összegben, az elszámolás elfogadását követően, a fennmaradó 5% pedig letétbe kerül a társasháznál, melyhez a 3 éves monitoring időszakot követően juthat hozzá a Kedvezményezett.

A beruházásnak az üzembe helyezést követő 10 évig fent kell maradnia.