Értesüljön a legújabb pályázatokról,
iratkozzon fel hírlevelünkre:

Energiahatékonysági pályázatok I. Fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) pályázat!

Megjelent az energiahatékonysági pályázatok első eleme, a fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) program.

Pályázatot benyújtani, a meghirdetéstől számított 30. naptári napon (október 22.) 2015. január 31. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

A pályázati űrlaphoz szükséges, a következő mellékletek csatolása:

  • A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja.
  • Bankszámla igazolás.
  • A beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db - a beadást megelőző 3 hónapra szóló, bármelyik közüzemi számla (víz-, villany-, gázszámla).
  • 2 db, a meglévő és a tervezett állapotra szóló energetikai tanúsítás.
  • Egyszerűsített kapcsolási rajz a tervezett fűtéskorszerűsítésről, mely tartalmazza a beépítésre kerülő fő egységeket, a tervező megnevezésével, kamarai azonosítójával és aláírásával ellátva.
  • 1 db, a teljes támogatott beruházást magában foglaló mindkét szerződő fél által aláírt vállalkozóval kötött vállalkozói/kivitelezői szerződés és mellékletét képező tételes költségvetést.

A rendelkezésre álló keretösszeg 1 milliárd forint. A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40%-a, azzal a kitétellel, hogy a támogatás legfeljebb bruttó 650.000 forint lehet.

A támogatás formája vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozási támogatás (utófinanszírozott), amely pályázatonként egy lakásra igényelhető.

A pályázati forrásból támogatást kaphatnak, azon magánszemélyek, akik a pályázattal kapcsolatos lakóépület tulajdonosai. Nem jogosult pályázni az a magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel.

A pályázat kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (www.zfr-kazancsere.hu) keresztül nyújtható be. A pályázatot az a természetes személy nyújthatja be, aki a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) ügyfélkapus és a pályázati portálon regisztrációval rendelkezik.

A benyújtott pályázatnál hiánypótlásra lehetőség nincs!

Mivel a pályázat benyújtása nem papír alapon történik, hanem elektronikus úton, így a pályázat elkészítésével kapcsolatosan a pécsi NQS Consulting Kft. segítséget csak abban az esetben tud nyújtani, ha az ügyfélkapus regisztrációt követően Ön befárad pécsi irodánkba személyesen, a szükséges dokumentumokkal.

Kérdés esetén kérjük, keressen minket a feltüntetett elérhetőségeinken!